AKIDAH AKHLAK

Muda Beda Berkarya

Ade Zainal Arifin, S.Ag., M.M.

2 SKS

mata pelajaran Akidah Akhlak yaitu suatu ilmu yang memberikan pengetahuan, pemahaman dan penghayatan tentang keyakinan seseorang yang melekat dalam hati yang berfungsi sebagai pandangan hidup, untuk selanjutnya dapat diwujudakan dalam kehidupan nyata.

Video Pembelajaran

Modul Perkuliahan

Tugas/Ujian

Absensi

Absensi Akidah Akhlak
Kelas *
Program Studi *